U.S.S. Drakonia

Ever Vigilant - Starfleet International - Region 1

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

257 Comments

Reply Ramonned
5:24 PM on January 16, 2022 
[IMAGE]Over the years of independence, the institute has trained more than 13000 physicians (including 800 clinical interns, 1116 masters, 200 postgraduates and 20 doctoral students) in various directions.

870 staff work at the institute at present,] including 525 professorial-teaching staff in 55 departments, 34 of them are Doctors of science and 132 candidates of science. 4 staff members of the professorial-teaching staff of the institute are Honoured Workers of Science of the Republic of Uzbekistan, 3 ??“ are members of New-York and 2 ??“ members of Russian Academy of Pedagogical Science.

The institute has been training medical staff on the following faculties and directions: Therapeutic, Pediatric, Dentistry, Professional Education, Preventive Medicine, Pharmacy, High Nursing Affair and Physicians??™ Advanced Training. At present] 3110 students have been studying at the institute (1331 at the Therapeutic faculty, 1009 at the Pediatric, 358 at the Dentistry, 175 students at the Professional Education Direction, 49 at the faculty of Pharmacy, 71 at the Direction of Preventive Medicine, 117 ones study at the Direction of High Nursing Affair).

Today graduates of the institute are trained in the following directions of master's degree: obstetrics and gynecology, therapy (with its directions), otorhinolaryngology, cardiology, ophthalmology, infectious diseases (with its directions), dermatovenereology, neurology, general oncology, morphology, surgery (with its directions), instrumental and functional diagnostic methods (with its directions), neurosurgery, public health and public health services (with its directions), urology, narcology, traumatology and orthopedics, forensic medical examination, pediatrics (with its directions), pediatric surgery, pediatric anesthesiology and intensive care, children's cardiology and rheumatology, pediatric neurology, neonatology, sports medicine.

The clinic of the institute numbers 700 seats and equipped with modern diagnostic and treating instrumentations: MRT, MSCT, Scanning USI, Laparoscopic Center and others.

There are all opportunities to carry out sophisticated educational process and research work at the institute.

Source:
https://adti.uz/magistratura/
medical institutes of uzbekistan

Tags:
medical institutes of uzbekistan
electronic medical library
medical institute university
electronic medical library official website
Reply JaneSmagsaadaf
11:31 AM on January 16, 2022 
XEvil-najlepsze narz?dzie do rozwi?zywania captcha z nieograniczon? liczb? rozwi?za?, bez ogranicze? liczby w?tków i najwy?sz? precyzj?!
XEvil 5.0 obs?uguje ponad 12.000 typów obrazów-captcha, w tym ReCaptcha, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, ReCaptcha-2 i (tak!!!) ReCaptcha-3.

1.) Elastycznie: mo?esz dostosowa? logik? dla niestandardowych captchas
2.) Easy: po prostu uruchom XEvil, naci?nij 1 przycisk - i automatycznie zaakceptuje captcha z Twojej aplikacji lub skryptu
3.) Szybko: 0,01 sekundy dla prostych kapturów, oko?o 20..40 sekund dla ReCaptcha-2 i oko?o 5...8 sekund dla ReCaptcha-3

Mo?esz u?ywa? XEvil z dowolnym oprogramowaniem SEO / SMM, dowolnym parserem sprawdzania hase?, dowoln? aplikacj? analityczn? lub dowolnym niestandardowym skryptem:
XEvil obs?uguje wi?kszo?? znanych us?ug anty-captcha API: 2Captcha, RuCaptcha, AntiGate (Anti-Captcha), DeathByCaptcha, etc.

Zainteresowany? Po prostu wyszukaj w YouTube "XEvil", aby uzyska? wi?cej informacji
Czytasz to - to dzia?a! ;)))

P.S. Nowy XEvil 6.0 rozwi??e hCaptcha, FunCaptcha i ReCaptcha
Reply Andrecag
4:45 AM on January 16, 2022 
????????
Reply HaroldPhild
11:54 AM on January 15, 2022 
Stunning stuff baby
sexiest sri lankan office girls thigh big ass mature anal tube
mit der immergeilen Vivian
Reply Ronaldvoize
9:24 AM on January 14, 2022 
??????? ????? https://traxa.club/ ??????? ???????? ?????? ?????????

???????? ???????? ??????????? https://traxa.club/categories/%D0%92+%D0%A7%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%
B0%D1%85/

?????? ?????? ????? ????
????? ???? ?????? ? ???????
????? ??????? ????
????? ???????? ?????? ?????????
???????? ?????? ????? 365
????? ????? ?????? ??????
???????? ??????? ????? ? ?????
????? ??????? ? ???????
??????? ????? ??????? ??????
???????? ???????? ????? ??????
36f8e76
Reply DuFfuaTew
12:03 AM on January 14, 2022 
??????????? ???? ????? ??????? ???????? ???????????? ????? ?????? ? ????????????? ?????????? ??? ??????? ?? smart media center 6 ?????????? ?????????? ?? ?????? ?????? ?????? ?? ????????? ?? ?????? ?????? ? ?? ?????? ????? ????????? android tv ?? ? ???? ? ??????????? ??????? ?????????? ?????? ?????? ??????????????? ??????????????????? ??????????? ????? ????? ????????? ????? ?? ?????????? ????? Ultra HD ????????? ??????? ?? ???? ?? ???? ? ?????? PI.3595 ??? ?? ?????? ?????????? ??? ????????? ??????? ????? ????????? ??????? ????? ????? ???? ??????? ?? ????????? ???? ??????? ?????? ? ???????????? ???????? ?????????? ?? ????? ?????????? ????? ???????? ????????? ??????? ????????? ????????? ??? ????????? iptv ??????????? ???????????? ????????? ??? ??????? ????????? Spiegel SWR3 Eilmeldung ? ?????? ? ???? ?????? ??????????? ??????????????? ?????????? ?????? android tv ????????? ????????? ??????? ??? ??????????? ?????????????? ??????? ???????????? ???????????? ????????? ????????????? ? ???????? ???????? ?? ???? ???? ?? ???????? ?????????? ?? ?????? ? ??? ???? ??????? ? ???? micro-usb ? ?????????? ???? HDMI ??????? ????????? ? vga ??????? ??????? ????????? ????????????? ?? ??????????? ????????? ????? LAN ???? ??? Wifi 2,4 Ghz ??? ? ?????? ?????????? ?????? ?? ????????? ????? ????????? ?????????? ?? ?????? ???? ? ?????????? «???????» ?? ????? ???? ???????????? ?????? ???????.
Reply WesleyMus
7:32 PM on January 13, 2022 
????? ???????????, ??? ???? — ??? ??????????? ??????, ?? ??????????? – ??? ??? ?????????? ? ???????. ??? ?????? ??????? ???? ????????? ? ???? ?????????, ?????????, ???? ??? ?????????? ??????????, ?????? ??????? ???? ????????? ????????, ? ??????????? ?? ???? ?? ???????????. ???? ???? ?????????? ????? ??????? ????, ????????? ? ???? ??? ?????????? – ????????????? ???????.
????? ??? ?????????? ???? ????????????. ???? ????? - ???? ???????????. ??????? ?????? ???? ???????? ??????? ? ????????? ????????????? ?????????!
???? ???????? ?????? ?????????? ??????????? ???????, ????????? ?? ?????? ????:
http://500t.ru/
Reply GregoryGaisk
6:00 AM on January 13, 2022 
Na czym polega wycena nieruchomo?ci?
Aby odpowiednio wyceni? nieruchomo??, nale?y u?y? pod pomoc ma?o znacz?cych elementów. Mi?dzy osobistymi stanowi wi?c lokalizacja i stopie? mechaniczny i wizualny mieszkania. Jednocze?nie w opisie warto zaznaczy?, spo?ród którego roku istnieje dom dodatkowo na które strony ?wiata wychodz? okna.

Mo?e ci? zainteresowa? Inwestowanie pieni?dzy w nieruchomo?ci Szczecin
Rzeczoznawca bierze tak?e pod opiek? dost?p do komunikacji publicznej a poziom rozwoju infrastruktury. Kolosalne uznanie obejmuje i ilo?? ?ycia a uk?ad danych pomieszcze?. Elementy ostatnie w relacji od bie??cych potrzeb rynkowych mog? ogranicza? lub podwy?sza? cena nieruchomo?ci. Na dowód w nowych latach, odnotowano popyt na ?ycia dwupokojowe z zapisem kuchennym. Klienci przeznaczali je wy??cznie ch?tniej ni? trzypokojowe z osobn? kuchni?, pomimo i? warto?? w obydwu faktach by?a to?sama.

Wycena bycia przez rzeczoznawc?
Wycena nieruchomo?ci uzyskana z eksperta jest przyjmowana za najbardziej realn? oraz rzeteln?. Stworzone stanowi aktualne obecnym, ?e lekarz zajmuje pod uwag? liczne czynniki zajmuj?ce swego goszczenia, gdzie potem s? one badane do teraz panuj?cej sprawie na zbytu. Warto zaznaczy?, ?e wycena rzeczoznawcy istotna jest rok.

Ze sensu na bie??ce, ?e us?uga skup udzia?ów nieruchomo?ci przez specjalist? jest pomoc? p?atn?, wielu w?a?cicieli mieszka? nie ch?tnie z niej u?ywa. Oraz potrzebujemy si? umówi? z twarz?, która sprawdzi nasze pomieszczenia. Na jedn? wycen? trzeba tak?e poczeka?. Pe?ne obecne sk?adniki powoduj?, ?e dzisiaj w?a?ciciele mieszka? zdecydowanie ?atwo si?gaj? z alternatywnych mo?liwo?ci okre?lenia warto?ci posiadanej nieruchomo?ci.

Je?li postanowimy si? ze skorzystania z us?ug specjalisty, nale?y ustali? nie tylko sposób nieruchomo?ci, jednak dodatkowo cel sporz?dzenia kosztorysu. Nast?puje ostatnie z faktu, ?e nowe elementy wybierane s? pod opini? w sukcesu przeliczania warto?ci spadku, a przysz?e do transakcji mieszkania. S? wi?c znaczne miary te zabieraj? si? na ostateczn? cen? bycia. Od aktualnego, do których celów uk?adana jest wycena, zale?y te?, ile damy za pomoc.

czytaj wiecej https://www.bitmap-brothers.pl/
Reply Allissa
1:26 PM on January 12, 2022 
Reply Robertgor
6:24 AM on January 12, 2022 
???????? ????????? ?????? ???? ??????? https://eporno.xyz/ ??????? ???? ?????

???? ????? ?????? ????????? https://eporno.xyz/categories/2+%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D
0%98+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C/

??????? ?????? ????? ??
???????? ??????? ??? ?????
??????? ????? rus
????? ???? ????? ???????? ???????
?????? ????? ?????? ??????
????? ??????? ???????
????? ?????? ????
??? ????? ??????? ???????
????????? ????
????? ?????? ???????
36f8e76